aantoonbare privacy

Word deelnemer en kies de certificering die bij u past

Professional (PV/P)

€500,-

Het Professional programma is een toegankelijke startcertificering die uw praktische kennis en oplossingsgerichte benadering van gangbare privacyvraagstukken test, naast uw theoretische inzichten.

Senior Professional (PV/SP)

€750,-

Het Senior Professional programma, gericht op ervaren specialisten, stimuleert verdere ontwikkeling door het aanpakken van complexe, specialistische situaties, waarbij pragmatische oplossingen nodig zijn.

Auditor (PV/A)

€1000,-

Het Auditor programma is bedoeld voor zelfstandige ontwikkeling en uitvoering van privacy compliance processen, met nadruk op volledige, praktische toetsing van organisaties, processen en producten.

(PV/P)

€500,-* eerste jaar

(PV/SP)

€750,-* eerste jaar

(PV/A)

€1000,-* eerste jaar

Minimaal 2 jaar beroepservaring

Minimaal 2 jaar beroepservaring

Beroepservaring in verschillende EU landen

30% van het praktijkexamen: theorie

Kennis van AVG en andere relevante regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming

50% van het praktijkexamen: toegepaste kennis in de praktijk

Adviseren omtrent het uitvoeren van DPIA’s

Informeren en adviseren over nieuwe wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming

Beoordelen en melden van datalekken

Ondersteunen bij verzoeken van betrokkenen

Ondersteunen bij onderhandelen van verwerkersovereenkomsten

Reviewen en aanpassen van privacy documenten, zoals de privacyverklaring

Proactief adviseren over compliance met de AVG, bijvoorbeeld inzake arbeidsverhoudingen

Adviseren over direct marketing

Rolverdeling beoordelen

20% Soft Skills

Presenteren

Omgaan met weerstand

*excl. BTW. Het certificaat is één jaar geldig. Hercertificering is geheel optioneel.

Tekst 1

label

Beschrijving

Tekst 2

label

Beschrijving

Tekst 3

label

Beschrijving

*excl. BTW. Het certificaat is één jaar geldig. Hercertificering is geheel optioneel.

Empty row value

faq

Veelgestelde vragen

Als je vraag niet in onze veelgestelde vragensectie staat, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Bij Privacy Verified begrijpen we dat elk privacyvraagstuk uniek is en daarom staan onze experts klaar om al je vragen te beantwoorden.

Uit hoeveel vragen bestaat mijn examen? En hoeveel tijd heb ik om het tentamen te maken.

Wat als ik het examen niet in een keer haal?

Betaalt mijn werkgever het examen?

Ik ben al in het bezit van het CIPP/E certificaat. Heeft het Privacy Verified wel een toegevoegde waarde?

Hoe wordt door jullie onafhankelijkheid gewaarborgd?