Over ons

Certificeringsprogramma's van Privacy Verified staan voor professionaliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid  

Privacy Verified is een certificerende instantie die in nauwe samenwerking met deskundige partners dagelijks organisaties ondersteunt en adviseert bij het uitvoeren van privacy werkzaamheden, in aanloop naar certificatie.

Gezamenlijk wordt er, tijdens het certificeringsproces, gewerkt aan het aantoonbaar privacy compliant maken van deelnemende organisaties, waarbij de wettelijke vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leidend zijn.

De kernactiviteiten van Privacy Verified bestaan uit:
uitvoeren van audits en heraudits;
verstrekken certificaten en logo’s;
verzorgen trainingen en opleidingen;
beheer van Privacy Verified register;
certificering en hercertificering.

Voor het beantwoorden van aanvullende privacyvraagstukken of juridische adviezen brengen wij u graag in contact met één van onze partners.

Privacy
Verified door ICTRecht

Onze missie

Onze missie is om uw organisatie aantoonbaar privacy compliant te maken.

Privacy Verified biedt organisaties de gelegenheid om met behulp van diverse certificeringsprogramma's te tonen, dat er zorgvuldig wordt omgaan met het beschermen en beveiligen van persoonsgegevens, zowel intern als met externe partijen.

Op deze wijze kunnen organisaties privacy compliance aantoonbaar maken naar klanten, stakeholders en toezichthouders. Zij kunnen daarmee tevens een onderscheidende propositie in de markt verwerven.

Medewerkers


8

Deelnemers

+90

Partners

07

Stappenplan

Stappen voor het gewenste resultaat.

Privacy Verified hanteert bij het uitvoeren van de certificeringsprogramma's een procedure, bestaande uit de volgende 5 stappen.

01

Overleg en trajectbepaling

Voor aanvang van het certificeringsprogramma plannen wij graag een overleg met u, om te komen tot een op maat gemaakt uitvoeringstraject.

01

Inventarisatie/nulmeting

Afhankelijk van het gekozen certificeringsprogramma wordt er geïnventariseerd op welke wijze wordt voldaan aan de AVG en overige wettelijke vereisten.

01

Toetsingskader en checklist

Op basis van het toetsingskader en checklist  worden binnen het certificeringsprogramma de benodigde vereisten doorlopen en verbeterpunten beschreven.

01

Audit en implementatie

Wanneer alle verbeterpunten zijn doorgevoerd, vindt er een laatste audit plaats, waarna de uitkomsten succesvol kunnen worden geïmplementeerd.

01

Uitreiking certificaat en registratie

Nadat de implementatie succesvol heeft plaatsgevonden, ontvangt uw organisatie het certificaat, dat wordt opgenomen in het Privacy Verified register.

Over ons

Maak kennis met ons team

Lester Snackers

Manager Privacy Verified

Yannick Schaich

Juridisch adviseur

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur

Vacatures

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kom ons team versterken!

Stuur ons een mail