Over ons

Beperk risico's met onze certificeringsprogramma's

Door een sterke toename van digitale activiteiten, waarmee criminelen dagelijks proberen persoonlijke- en zakelijke gegevens van organisaties in handen te krijgen, nemen de risico's op bijvoorbeeld datalekken en reputatieschade enorm toe.

Met onze certificeringsprogramma’s spannen wij ons maximaal in om deze risico's op het gebied van bescherming en beveiliging van gegevens tot een minimum te beperken.

Privacy
Verified door ICTRecht

Onze missie

Onze missie is om privacy compliance aantoonbaar te maken.

Dit doen wij door organisaties te ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke vereisten vanuit de AVG. Met behulp van onze certificeringsprogramma's worden organisaties in staat gesteld om privacy compliant te worden en aantoonbaar te maken.

Medewerkers

10

Klanten

+90

Partners

06

Stappenplan

Stappen voor het gewenste resultaat.

Privacy Verified hanteert bij het uitvoeren van de certificeringsprogramma's een procedure, bestaande uit de volgende 5 stappen.

01

Overleg en trajectbepaling

Voor aanvang van het certificeringsprogramma plannen wij graag een overleg met u, om te komen tot een op maat gemaakt uitvoeringstraject.

01

Toetsingskader en checklist

Op basis van het toetsingskader en checklist  worden binnen het certificeringsprogramma de benodigde vereisten doorlopen en verbeterpunten beschreven.

01

Inventarisatie/nulmeting

Afhankelijk van het gekozen certificeringsprogramma wordt er geïnventariseerd op welke wijze wordt voldaan aan de AVG en overige wettelijke vereisten.

01

Audit en implementatie

Wanneer alle verbeterpunten zijn doorgevoerd, vindt er een laatste audit plaats, waarna de uitkomsten succesvol kunnen worden geïmplementeerd.

01

Uitreiking certificaat/registratie

Nadat de implementatie succesvol heeft plaatsgevonden, ontvangt uw organisatie het certificaat, dat wordt opgenomen in het Privacy Verified register.

Over ons

Maak kennis met ons team

Lester Snackers

Manager Privacy Verified

Yannick Schaich

Juridisch adviseur

Vacatures

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kom ons team versterken!

Stuur ons een mail