Privacy Verified is dé manier om met uw organisatie, product en proces AVG-compliant te worden. Na het laten uitvoeren van een uitgebreide inventarisatie door de experts van ICTRecht en het succesvol doorvoeren van alle concrete verbeterpunten, ontvangt u een certificaat om AVG-compliance aan te tonen. Ook mag u het logo van Privacy Verified op uw website plaatsen. Zo kunt u in één oogopslag laten zien dat u privacy waarborgt.

Meer weten?

Voordelen van Privacy Verified

Privacy inventarisatie met waarde

De privacy experts van ICTRecht voeren aan de hand van een gedegen normenkader een inventarisatie uit, om in kaart te brengen wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot privacy (AVG / GDPR). Wat is de huidige werkwijze van uw organisatie, product en processen en welke risico's zijn er momenteel? En welke plannen zijn er voor de toekomst?

Continu inzicht in vervolgstappen

U kunt in uw eigen dashboard zien wat de status van het Privacy Verified traject is. Na de inventarisatie ontvangt u een overzicht van de aanwezige privacy risico's en de te nemen vervolgstappen. De experts van ICTRecht gaan vervolgens samen met u aan de slag om deze risico's te mitigeren, dan wel weg te nemen.

Privacy Verified certificaat en logo

Nadat alle voorgestelde geïnventariseerde verbeterpunten succesvol zijn doorgevoerd binnen uw organisatie, product en proces bent u 'Privacy Verified'. U ontvangt het Privacy Verified certificaat en het bijbehorende logo, welke u mag tonen op uw website.

AVG-proof en transparantie

Privacy Verified biedt u de mogelijkheid om AVG-proof te worden en op een eenvoudige wijze transparant te zijn over de wijze waarop u privacy waarborgt. Dit geeft aan dat u het waarborgen van privacy zeer serieus neemt. Dit maakt het logo commercieel interessant voor uw bedrijf. Bent u tevreden met de certificering? Jaarlijks zullen wij een korte audit uitvoeren om te controleren of u nog steeds AVG-compliant bent, en het logo mag blijven voeren.

Hoe werkt het?

Deze klanten gingen u voor