Welkom bij

Privacy Verified

01

Deelcertificering

Voor organisaties die de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens hoog in het vaandel hebben staan, heeft Privacy Verified een zestal deelcertificerings-programma's ontwikkeld. Na het succesvol doorlopen van één of meerdere van deze programma's wordt een deelcertificaat verstrekt en zal het certificaat in het Privacy Verified register worden opgenomen.

02

Bedrijfscertificering

Met bedrijfscertificering richt Privacy Verified zich op organisaties die aantoonbaar een blijvende propositie willen verwerven op het gebied van privacy compliance. Het certificeringsprogramma bestaat uit een intern privacy beleidsplan en de zes deelcertificaten die binnen Privacy Verified kunnen worden behaald. Er kan direct worden gestart met het programma.

03

Ketencertificering

Deze vorm van certificering heeft naast uw organisatie betrekking op partijen, waarmee u contractuele verplichtingen bent aangegaan. Ook deze partijen moeten voldoen aan (specifieke) toetsingskaders en wettelijke verplichtingen vanuit de AVG. Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens begint en eindigt in de meeste gevallen niet bij uw organisatie.

Missie

Onze missie is om
uw organisatie aantoonbaar privacy compliant te maken

Privacy Verified biedt organisaties de gelegenheid om met behulp van diverse certificeringsprogramma's te tonen, dat er zorgvuldig wordt omgaan met het beschermen en beveiligen van persoonsgegevens, zowel intern als met externe partijen.

Op deze wijze kunnen organisaties privacy compliance aantoonbaar maken naar klanten, stakeholders en toezichthouders. Zij kunnen daarmee tevens een onderscheidende propositie in de markt verwerven.

Keuze uit diverse certificeringsprogramma's

Voor kwaliteit, professionaliteit en betrouwbaarheid

Aantoonbare privacy compliance

Voldoen aan de wettelijke
AVG vereisten

Certificaat en logo

Bewijs van succesvolle deelname

Close up foto van een privacy professional die bezig is met een doorlopende controle

Opname certificaten in Privacy Verified register

Zichtbaar voor klanten, stakeholders en toezichthouders

Certificeringsproces in samenwerking met deskundige partners

Waarborg kennis, ondersteuning en advisering voor deelnemende organisaties

Een team overleg voor de keten certificering. Hierbij zijn meerdere professionals betrokken.

Privacy Verified certificering

Onmisbaar voor organisaties die privacy compliance hoog in het vaandel hebben staan.

Partners van Privacy Verified

Kies de certificering die past bij uw organisatie.

01

Deelcertificering

Wilt u deelnemen aan het certificeringsprogramma voor één of meerdere deelcertificaten? Dan kunt u direct starten.

Na afloop van het certificeringsprogramma:

Certificaat en logo

Voldaan aan wettelijke vereisten AVG 

Opname deelcertificaat in Privacy Verified register

02

Bedrijfscertificering

Bent u geïnteresseerd in het aantoonbaar privacy compliant maken van uw organisatie? Dan is Bedrijfscertificering de beste keuze voor u. Wij informeren u graag over de diverse mogelijkheden.

Certificaat en logo

Voldaan aan wettelijke vereisten AVG

Aantoonbare privacy compliance

03

Ketencertificering

Met Ketencertificering wordt privacy compliance aantoonbaar een onderscheidende propositie voor zowel uw organisatie, alsmede voor organisaties waarmee u samenwerkt.

Op basis van dit certificeringsprogramma ontstaat er een keten van organisaties die door Privacy Verified is getoetst en waarbij elke deelnemende organisatie een ketencertificaat ontvangt.

Bent u geïnteresseerd in 'Ketencertificering' ? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag over de diverse mogelijkheden.

Stappenplan

Stappen voor het gewenste resultaat.

Door gebruik te maken van een zorgvuldig gepland uitvoeringstraject begeleiden we uw organisatie van a tot z bij het uitvoeren van het gekozen certificeringsprogramma.

01

Overleg en trajectbepaling

Voor aanvang van het certificeringsprogramma plannen wij graag een overleg met u, om te komen tot een op maat gemaakt uitvoeringstraject.

01

Inventarisatie/nulmeting

Afhankelijk van het gekozen certificeringsprogramma wordt er geïnventariseerd op welke wijze wordt voldaan aan de AVG en overige wettelijke vereisten.

01

Toetsingskader en checklist

Op basis van het toetsingskader en checklist  worden binnen het certificeringsprogramma de benodigde vereisten doorlopen en verbeterpunten beschreven.

01

Audit en implementatie

Wanneer alle verbeterpunten zijn doorgevoerd, vindt er een laatste audit plaats, waarna de uitkomsten succesvol kunnen worden geïmplementeerd.

01

Uitreiking certificaat en registratie

Nadat de implementatie succesvol heeft plaatsgevonden, ontvangt uw organisatie het certificaat, dat wordt opgenomen in het Privacy Verified register.

Deelnemers Privacy Verified