Welkom bij

Privacy Verified

Op dit moment zijn wij bezig met het vernieuwen van de inhoud van deze website. Hierdoor kunt u enige hinder ondervinden met betrekking tot onze dienstverlening. Mocht dit het geval zijn, dan bieden wij op voorhand hiervoor excuses aan.

01

Deelcertificering

Voor organisaties die de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens hoog in het vaandel hebben staan, heeft Privacy Verified een zestal deelcertificerings-programma's ontwikkeld. Na het succesvol doorlopen van één of meerdere van deze certificeringsprogramma's wordt een deelcertificaat verstrekt en zal het certificaat in het Privacy Verified register worden opgenomen.

02

Bedrijfscertificering

Met Bedrijfscertificering richt Privacy Verified zich op organisaties die aantoonbaar privacy compliant willen worden, op basis van de wettelijke vereisten vanuit de AVG. Het certificeringsprogramma bestaat uit een intern privacy beleidsplan en de zes deelcertificaten die binnen Privacy Verified kunnen worden doorlopen. Er kan per direct worden aangevangen met het programma.

03

Ketencertificering

Deze vorm van certificering heeft naast uw organisatie betrekking op organisaties, waarmee u contractuele verplichtingen bent aangegaan. Ook deze organisaties moeten voldoen aan (specifieke) toetsingskaders en wettelijke verplichtingen vanuit de AVG. Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens begint en eindigt immers in de meeste gevallen niet bij uw organisatie.

Missie

Onze missie is om uw privacy compliance aantoonbaar te maken.

De missie van Privacy Verified is om organisaties de gelegenheid te bieden, om met behulp van onze certificeringsprogramma's te tonen, dat zij zorgvuldig omgaan met het beschermen en beveiligen van persoonsgegevens, zowel intern als met externe partijen.

Op deze wijze kunnen organisaties privacy compliance aantoonbaar maken naar klanten, stakeholders en toezichthouders. Zij kunnen daarmee een onderscheidende propositie in de markt verwerven.

Aantoonbaar
compliant

Ontvang een certificaat en logo als bewijsvoering en word toegevoegd aan ons register.

Juridische ondersteuning

Direct praktisch privacy advies.

Blijf up-to-date

Doorlopende controle door onze privacy experts.

Close up foto van een privacy professional die bezig is met een doorlopende controle

Documenten
op maat

Hoogwaardige juridische documenten die aansluiten bij uw organisatie.

Juridische
tools

Real-time inzicht met ons privacy portaal.

Een team overleg voor de keten certificering. Hierbij zijn meerdere professionals betrokken.

Ketencertificering

Een certificeringsprogramma voor de gehele keten.

Partners van Privacy Verified

Kies de certificering die past bij uw organisatie.

01

Deelcertificering

Wilt u deelnemen aan het certificeringsprogramma voor één of meerdere deelcertificaten? Dan kunt u direct starten.

Na afloop van het certificeringsprogramma:

Certificaat en logo

Opname deel certificaat in Privacy Verified register  

Jaarlijkse hercertificering (optioneel)  

02

Bedrijfscertificering

Bent u geïnteresseerd in het aantoonbaar privacy compliant maken van uw organisatie? Dan is Bedrijfscertificering de beste keuze voor u. Wij informeren u graag over de diverse mogelijkheden.

Certificaat en logo

Voldoen aan wettelijke vereisten AVG

Aantoonbare privacy compliance

03

Ketencertificering

Met Ketencertificering wordt privacy compliance aantoonbaar een onderscheidende propositie voor uw organisatie, maar ook voor organisaties waarmee u samenwerkt.

Stappenplan

Stappen voor het gewenste resultaat.

Door gebruik te maken van een zorgvuldig gepland uitvoeringstraject van vijf stappen begeleiden we uw organisatie van a tot z bij het uitvoeren van het gekozen certificeringsprogramma.

01

Overleg en trajectbepaling

Voor aanvang van het certificeringsprogramma plannen wij graag een overleg met u, om te komen tot een op maat gemaakt uitvoeringstraject.

01

Inventarisatie/nulmeting

Afhankelijk van het gekozen certificeringsprogramma wordt er geïnventariseerd op welke wijze wordt voldaan aan de AVG en overige wettelijke vereisten.

01

Toetsingskader en checklist

Op basis van het toetsingskader en checklist  worden binnen het certificeringsprogramma de benodigde vereisten doorlopen en verbeterpunten beschreven.

01

Audit en implementatie

Wanneer alle verbeterpunten zijn doorgevoerd, vindt er een laatste audit plaats, waarna de uitkomsten succesvol kunnen worden geïmplementeerd.

01

Uitreiking certificaat/registratie

Nadat de implementatie succesvol heeft plaatsgevonden, ontvangt uw organisatie het certificaat, dat wordt opgenomen in het Privacy Verified register.

Deelnemers Privacy Verified