aantoonbare privacy compliance

Ketencertificering

Organisaties nemen diensten bij elkaar af en zijn zo direct of indirect met elkaar verbonden. Van alle partijen, waarmee uw organisatie gegevens deelt, moet u kunnen verwachten dat ook zij persoonsgegevens op een juiste en nauwkeurige wijze verwerken.

Op basis van dit certificeringsprogramma ontstaat er een keten van organisaties die door Privacy Verified is getoetst en gecertificeerd, conform de wettelijke vereisten uit de AVG en overige wet- en regelgeving.

Met ketencertificering wordt privacy compliance aantoonbaar een onderscheidende propositie voor uw organisatie en de partijen, waarmee u samenwerkt.

Met behulp van het Privacy Verified stappenplan kunt u als organisatie, in aanloop naar certificatie en met ondersteuning van onze deskundige partners, direct een start maken met de uitvoer van het traject.

Stap 1. Behalen Privacy Verified Bedrijfscertificaat
Stap 2. Doorlopen specifieke toetsingskaders voor deelnemende partijen, zoals met hostingpartijen, datacenters en developers
Stap 3. Uitvoeren interne audit(s) en implementatie uitkomsten
Stap 4. Externe audit door onafhankelijke stichting Certificering

Uw organisatie en alle deelnemende partijen ontvangen het ketencertificaat, zodra de 4 stappen van het traject met goed gevolg zijn doorlopen, inclusief opname van het certificaat in het Privacy Verified register.

Bent u geïnteresseerd in 'Ketencertificering' ? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag over de diverse mogelijkheden.

Onderscheid uzelf van de rest

Ga verder dan enkel de theorie, en leer de fijne kneepjes van het vak.

Neem de volgende stap in uw carrière

Zorg dat u de benodigde praktische kennis in huis heeft om als privacy expert aan de slag te gaan.

Certificaat als bewijsvoering

Maak aantoonbaar welke privacy kennis u in huis heeft.

Kwaliteit aantonen als organisatie

Maak als organisatie aantoonbaar dat uw medewerkers de benodigde expertise bezitten.

Toegang tot kennisbank

Middels ons privacy portaal heeft u altijd toegang tot de benodigde tools en privacy documenten.

Sta sterker in je salarisonderhandelingen

Met het Privacy Verified certificaat op zak, worden salarisonderhandelingen eenvoudiger.

Deelnemers Privacy Verified

Stappenplan

Stappen voor het gewenste resultaat.

Door gebruik te maken van een zorgvuldig gepland uitvoeringstraject begeleiden we uw organisatie van a tot z bij het uitvoeren van het gekozen certificeringsprogramma.

01

Overleg en trajectbepaling

Voor aanvang van het certificeringsprogramma plannen wij graag een overleg met u, om te komen tot een op maat gemaakt uitvoeringstraject.

01

Inventarisatie/nulmeting

Afhankelijk van het gekozen certificeringsprogramma wordt er geïnventariseerd op welke wijze wordt voldaan aan de AVG en overige wettelijke vereisten.

01

Toetsingskader en checklist

Op basis van het toetsingskader en checklist  worden binnen het certificeringsprogramma de benodigde vereisten doorlopen en verbeterpunten beschreven.

01

Audit en implementatie

Wanneer alle verbeterpunten zijn doorgevoerd, vindt er een laatste audit plaats, waarna de uitkomsten succesvol kunnen worden geïmplementeerd.

01

Uitreiking certificaat en registratie

Nadat de implementatie succesvol heeft plaatsgevonden, ontvangt uw organisatie het certificaat, dat wordt opgenomen in het Privacy Verified register.