aantoonbare privacy compliance

Bedrijfscertificering

Met behulp van het Privacy Verified stappenplan kunt u, in nauwe samenwerking met onze deskundige partners, direct aan de slag met de vijf onderdelen van het traject.

Stap 1. Inventarisatie/nulmeting
Stap 2. Opstellen Intern Privacy Beleidsplan (IPB)
Stap 3. Doorlopen toetsingskaders en checklisten zes deelcertificaten
Stap 4. uitvoeren Interne audit(s) en implementatie uitkomsten
Stap 5. Externe audit door onafhankelijke stichting Certificering

Uw organisatie ontvangt het bedrijfscertificaat, zodra de vijf stappen van het traject met goed gevolg zijn doorlopen. Het bedrijfscertificaat zal daarbij tevens in het Privacy Verified register worden opgenomen.

Bent u geïnteresseerd in het privacy compliant maken van uw organisatie en het bijbehorende stappenplan? Kies dan voor onze ‘Bedrijfscertificering’. Wij informeren u graag over de diverse mogelijkheden.

Certificaat en logo als bewijsvoering

Maak aantoonbaar dat documenten zijn gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij.

Minder tijd kwijt aan onderhandelingen

De samenvatting verduidelijkt de afspraken in één oogopslag. Digitaal ondertekenen is ook mogelijk.

Kwaliteit aantonen als organisatie

Laat klanten zien dat privacy een belangrijk speerpunt van uw organisatie is.

Leesbare en praktische documenten

Legal design wordt toegepast op het gehele document.

Documenten continu up-to-date door onze privacy juristen

Ieder jaar worden mogelijke (wets-)wijzigingen doorgevoerd.

Juridische documenten en praktische ondersteuning

Voor iedere organisatie geldt een aanpak op maat, zodat de documentatie aansluit bij uw werkwijze.

Deelnemers Privacy Verified

Stappenplan

Stappen voor het gewenste resultaat.

Door gebruik te maken van een zorgvuldig gepland uitvoeringstraject begeleiden we uw organisatie van a tot z bij het uitvoeren van het gekozen certificeringsprogramma.

01

Overleg en trajectbepaling

Voor aanvang van het certificeringsprogramma plannen wij graag een overleg met u, om te komen tot een op maat gemaakt uitvoeringstraject.

01

Inventarisatie/nulmeting

Afhankelijk van het gekozen certificeringsprogramma wordt er geïnventariseerd op welke wijze wordt voldaan aan de AVG en overige wettelijke vereisten.

01

Toetsingskader en checklist

Op basis van het toetsingskader en checklist  worden binnen het certificeringsprogramma de benodigde vereisten doorlopen en verbeterpunten beschreven.

01

Audit en implementatie

Wanneer alle verbeterpunten zijn doorgevoerd, vindt er een laatste audit plaats, waarna de uitkomsten succesvol kunnen worden geïmplementeerd.

01

Uitreiking certificaat en registratie

Nadat de implementatie succesvol heeft plaatsgevonden, ontvangt uw organisatie het certificaat, dat wordt opgenomen in het Privacy Verified register.