Hoe werkt persoons­­certificering?

Behaal het certificaat in
4 heldere stappen

Aantonen dat u praktische privacykennis in huis heeft. Benieuwd welke stappen daarvoor gezet moeten worden? Hieronder lichten wij stap voor stap toe hoe het certificeringsprogramma eruitziet.

1. Kwalificatie

Afhankelijk van het nader te bepalen certificeringsprogramma dient u een aantal jaren praktijkkennis te kunnen aantonen. In overleg met onze coördinator bent u in staat relevante documenten aan te leveren als bewijs van uw kwalificaties zoals referenties, CIPP/E certificaat, relevante opleiding of publicaties. Aan de hand van deze documenten bepalen we of- en zo ja voor welk certificaat u in aanmerking komt.

2. Voorbereiding

Zodra het certificeringsprogramma is gekozen, dan kunt u starten met de voorbereiding van het praktijkexamen. U kunt zelf kiezen op welke manier u zich wilt voorbereiden. Bijvoorbeeld om zelfstandig te sturen middels zelfstudie, of om deel te nemen aan een van de voorbereidende opleidingen die worden aangeboden. Middels het kennisportaal heeft u toegang tot het relevante lesmateriaal.

3. Praktijkexamen

Wanneer u denkt voldoende voorbereid te zijn, kunt u het praktijkexamen afnemen. Tijdens het examen wordt u getoetst op drie onderdelen, namelijk uw theoretische kennis, toegepaste kennis in praktijksituaties en soft skills. Het praktijkexamen zal bestaan uit 100 vragen, waarvan 40 vragen betrekking hebben op een casus. Van de 60 theorievragen moet minimaal 70% correct zijn en van de 40 casus vragen moeten minimaal 30 vragen correct zijn.

4. Ontvangst certificaat

Na het succes afronden van het examen ontvangt u van onze onafhankelijke samenwerkingspartner een certificaat. Vanaf dat moment mag u zichzelf Privacy Verified/Professional, Senior of Auditor noemen. Deze titel mag u naar buiten toe uitdragen, bijvoorbeeld op uw LinkedIn profiel. U wordt tevens opgenomen in ons register.

Hercontrole

Het Privacy Verified certificaat is een jaar geldig. Ieder jaar wordt opnieuw gekeken of u nog steeds voldoet aan de op dat moment geldende normen voor het certificaat. Om uw kennis en nieuwste ontwikkelingen op het gebied van privacywetgeving te onderhouden betaalt u een lidmaatschap vanaf het eerste jaar na ontvangst van het certificaat. Uw certificaat blijft op deze manier geldig en u behoudt toegang tot het kennisportaal. Indien u niet aan de jaarlijkse hercontrole voldoet, uw lidmaatschap opzegt, of er komt een klacht binnen welke na uitvoerig onderzoek door een onafhankelijke commissie als substantieel wordt beschouwd, zijn wij bevoegd uw certificaat in te trekken en u uit het register te halen.

Wilt u meer weten over Privacy Verified?

Heeft u behoefte aan een AVG toets op maat? Wij komen graag met u in contact om privacy binnen uw organisatie zo goed mogelijk in te richten en te managen. Zo zorgen we samen dat privacy vóór uw organisatie gaat werken, en niet andersom.