Persoons­­certificering

Kies de certificering die past bij u als professional

Het certificeringsprogramma van Privacy Verified bestaat uit drie verschillende certificeringen. Zo is er voor elke professional een passende certificering.

Programma's

Word deelnemer en kies de certificering die bij u past

Professional (PV/P)

Het Professional programma is het meest laagdrempelige programma. Dit is dé certificering om mee te starten en te laten zien welke praktische kennis u in huis heeft. Tijdens het Professional programma worden de meest voorkomende privacyvraagstukken getest en maakt u aantoonbaar dat u naast theoretische kennis ook oplossingsgericht met praktijksituaties kan omgaan.

Senior Professional (PV/SP)

Het Senior Professional programma is geschikt wanner u als specialist met een flinke dosis ervaring u zich wilt blijven door ontwikkelen. Tijdens het Senior Professional programma worden specialistische en complexe situaties voorgelegd waarbij u op zoek moet gaan naar een pragmatische en praktische oplossing.

 
Auditor (PV/A)

Het Auditor programma is geschikt wanner u geheel zelfstandig privacy compliance processen wil ontwikkelen en uitvoeren. Tijdens dit programma ligt de focus op het volledig en praktisch kunnen toetsen van organisaties, processen en producten. Indien u het Auditor certificaat behaald, bent u bevoegd organisaties te keuren aan de hand van het Privacy Verified normenkader.

 

Vergelijkingstabel

Word deelnemer en kies de certificering die bij u past

Elke certificering bevat verschillende onderwerpen en vaardigheden die tijdens het examen getoetst worden. Genoemde prijzen zijn inclusief lesmateriaal en examen, exclusief optionele trainingen op locatie.

Professional (PV/P)
€500
Senior Professional (PV/SP)
€750
Auditor (PV/A)
€1.000

Minimaal 2 jaar beroepservaring

✔️
✔️
✔️

Minimaal 2 jaar beroepservaring

✔️

Beroepservaring in verschillende EU landen

✔️

30% van het praktijkexamen: theorie

Kennis van AVG en andere relevante regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming

✔️
✔️
✔️

50% van het praktijkexamen: toegepaste kennis in de praktijk

Adviseren omtrent het uitvoeren van DPIA’s

✔️
✔️
✔️

Informeren en adviseren over nieuwe wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming

✔️
✔️
✔️

Beoordelen en melden van datalekken

✔️
✔️
✔️

Ondersteunen bij verzoeken van betrokkenen

✔️
✔️
✔️

Ondersteunen bij onderhandelen van verwerkersovereenkomsten

✔️
✔️
✔️

Reviewen en aanpassen van privacy documenten, zoals de privacyverklaring

✔️
✔️
✔️

Proactief adviseren over compliance met de AVG, bijvoorbeeld inzake arbeidsverhoudingen

✔️
✔️

Adviseren over direct marketing

✔️
✔️

Rolverdeling beoordelen

✔️
✔️
✔️

20% Soft Skills

Presenteren

✔️
✔️
✔️

Omgaan met weerstand

✔️
✔️
✔️

*excl. BTW. Het certificaat is één jaar geldig. Hercertificering na een jaar is geheel optioneel.

FAQ

Het praktijkexamen zal bestaan uit 100 vragen, waarvan 40 vragen betrekking hebben op een casus. Van de 60 theorievragen moet minimaal 70% correct zijn en van de 40 casus vragen moet minimaal 30 vragen correct zijn. Het examen duurt 1,5 uur.

Het kan gebeuren dat u door omstandigheden het examen niet een keer haalt, [in dat geval heeft u de mogelijkheid het examen eenmalig te herkansen.]

Indien u toch niet in staat bent het examen te maken, laat u dit dan ruim van tevoren weten, tot uiterlijk 24 uur van tevoren.

In de praktijk ziet Privacy Verified dat de werkgever dit certificaat in de regel betaalt omdat zij de toegevoegde waarde ziet als haar werknemers in het bezit zijn van het Privacy Verified certificaat, echter zult u dit met uw werkgever moeten afstemmen.
Het CIPP/E is meer een theoretisch certificaat, waarbij Privacy Verified meer een toetsing is van praktijkkennis. Het Privacy Verified certificaat wordt aan de hand van normenkaders getoetst die specifiek zijn gericht op toegepaste kennis in de praktijk. Daarmee onderscheid ons certificaat zich wezenlijk van het CIPP/E certificaat en is daarom een onmisbare aanvulling.
Om ervoor te zorgen dat de certificering op een onafhankelijke wijze plaatsvindt, werken wij samen met [..]. Dit houdt in dat het team van Privacy Verified de kwaliteit van het certificaat waarborgt, en dat het certificaat wordt uitgegeven door […]

Wilt u meer weten over Privacy Verified?

Heeft u behoefte aan een AVG toets op maat? Wij komen graag met u in contact om privacy binnen uw organisatie zo goed mogelijk in te richten en te managen. Zo zorgen we samen dat privacy vóór uw organisatie gaat werken, en niet andersom.