Onze klanten

Benieuwd naar hoe Privacy Verified onze deelnemers helpt en ontzorgt? Lees hieronder hun verhaal.

Hellos

"Het Privacy Verified traject heeft ons de bevestiging geboden dat we op gebied van privacy onze zaken goed geregeld hebben. Dit biedt ons rust en onze klanten zekerheid."

Hello’s Online is een online registratiesysteem voor gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties die werken met mantelzorgers, vrijwilligers, hulpverleners, maatschappelijk werkers, jongeren- en welzijnswerkers.

Het systeem helpt organisaties met het verbeteren van hun processen en het kan zich aanpassen aan de organisatie in plaats van andersom. Hierdoor kan iedereen met Hello’s werken, van zorgprofessional tot 94-jarige vrijwilliger.

De functionaliteiten zijn breed doordat het systeem zowel toepasbaar is bij de registratie en financiële verantwoording als bij het opstellen van het ondersteunings- en ontwikkelingsplan.

Hello’s is voortgekomen uit de werkvloer, daar waar het gebeurt. Werkende in het sociale domein merkten Michel en Monica dat er nog geen passend systeem op de markt was. Dus ontwikkelden zij met medewerkers van welzijnsorganisaties een veilig, gebruikersvriendelijk en kwalitatief systeem met als doel: makkelijker, sneller en vooral leuker registraties kunnen doen en gelijk de effecten van je werk terugzien.

Binnen Hello’s worden dagelijks grote hoeveelheden persoonlijke gegevens verwerkt. Voor het succes van Hello’s is het essentieel dat gebruikers kunnen vertrouwen op een veilig systeem. Hello’s is vanaf de start hierop ingericht, maar vond het minstens zo belangrijk om door een onafhankelijke partij te laten toetsen of Hello’s inderdaad de gegevens van zijn klanten goed waarborgt.

Het Privacy Verified traject heeft ervoor gezorgd dat de processen en procedures nog scherper zijn neergezet en de kennis op gebied van privacy nog verder is vergroot. Daarnaast gaf de certificering de bevestiging dat Hello’s de processen in de basis goed had ingericht, wat rust in de organisatie geeft.

Hello’s is het enige registratiesysteem in het sociale domein met een Privacy Verified certificering en bewijst ook hiermee dat Hello’s verder gaat dan zijn concurrenten.

Michel Veenstra, Directeur Sociaal Zijn:

“Het Privacy Verified traject heeft ons de bevestiging geboden dat we op gebied van privacy onze zaken goed geregeld hebben. Dit biedt ons rust en onze klanten zekerheid.  De specialisten van Privacy Verified fungeerden in het traject als inhoudelijke vraagbaak en konden elke keer een oplossing vertalen naar onze situatie.”

Hellos

"Het Privacy Verified traject heeft ons de bevestiging geboden dat we op gebied van privacy onze zaken goed geregeld hebben. Dit biedt ons rust en onze klanten zekerheid."

Hello’s Online is een online registratiesysteem voor gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties die werken met mantelzorgers, vrijwilligers, hulpverleners, maatschappelijk werkers, jongeren- en welzijnswerkers.

Het systeem helpt organisaties met het verbeteren van hun processen en het kan zich aanpassen aan de organisatie in plaats van andersom. Hierdoor kan iedereen met Hello’s werken, van zorgprofessional tot 94-jarige vrijwilliger.

De functionaliteiten zijn breed doordat het systeem zowel toepasbaar is bij de registratie en financiële verantwoording als bij het opstellen van het ondersteunings- en ontwikkelingsplan.

Hello’s is voortgekomen uit de werkvloer, daar waar het gebeurt. Werkende in het sociale domein merkten Michel en Monica dat er nog geen passend systeem op de markt was. Dus ontwikkelden zij met medewerkers van welzijnsorganisaties een veilig, gebruikersvriendelijk en kwalitatief systeem met als doel: makkelijker, sneller en vooral leuker registraties kunnen doen en gelijk de effecten van je werk terugzien.

Binnen Hello’s worden dagelijks grote hoeveelheden persoonlijke gegevens verwerkt. Voor het succes van Hello’s is het essentieel dat gebruikers kunnen vertrouwen op een veilig systeem. Hello’s is vanaf de start hierop ingericht, maar vond het minstens zo belangrijk om door een onafhankelijke partij te laten toetsen of Hello’s inderdaad de gegevens van zijn klanten goed waarborgt.

Het Privacy Verified traject heeft ervoor gezorgd dat de processen en procedures nog scherper zijn neergezet en de kennis op gebied van privacy nog verder is vergroot. Daarnaast gaf de certificering de bevestiging dat Hello’s de processen in de basis goed had ingericht, wat rust in de organisatie geeft.

Hello’s is het enige registratiesysteem in het sociale domein met een Privacy Verified certificering en bewijst ook hiermee dat Hello’s verder gaat dan zijn concurrenten.

Michel Veenstra, Directeur Sociaal Zijn:

“Het Privacy Verified traject heeft ons de bevestiging geboden dat we op gebied van privacy onze zaken goed geregeld hebben. Dit biedt ons rust en onze klanten zekerheid.  De specialisten van Privacy Verified fungeerden in het traject als inhoudelijke vraagbaak en konden elke keer een oplossing vertalen naar onze situatie.”

E-RetailCom

"De Privacy Verified certificering heeft niet alleen organisatorisch en procedureel een positief effect gehad, maar werkt ook direct door op onze propositie en resultaten. We hebben versneld kunnen opschalen naar de diverse Europese landen en in het bijzonder de Verenigde Staten. De certificering is een belangrijke kwaliteitsslag geweest voor ons platform waardoor de processen nog beter en zorgvuldiger zijn ingericht als het gaat om persoonsgegevens. Wij zijn Privacy Verified dankbaar voor hoe ze ons hebben begeleid en ondersteund in dit proces. Hierdoor konden we intern snel schakelen wat geleid heeft tot een versnelde certificering!"

E-RetailCom helpt retailers met het versneld verrijken van klantendata voor hun loyaliteitsprogramma om zo de voorsprong op hun concurrent te vergroten. Hiervoor is het Big Data platform ‘Accelerate’ ontwikkeld. Dit mobile driven platform genereert via snelle en efficiënte communicatie inschrijvingen, klantinformatie en memberships voor de loyaliteitsprogramma’s van de aangesloten retailer. Op het platform worden dagelijks grote hoeveelheden persoonlijke informatie door internationale klanten zoals Rituals verwerkt.

Merken en hun loyaliteitsprogramma’s leunen in grote mate op het vertrouwen van hun deelnemers. Vertrouwen niet alleen in de diensten en producten maar ook in een goede omgang met de verstrekte persoonlijke informatie. Het Accelerate-platform biedt haar klanten en diens deelnemers aan de loyaliteitsprogramma’s door middel van de Privacy Verified certificering de bevestiging dat zij op een correcte manier en met toewijding met de persoonlijke informatie omgaat.
Bijkomend voordeel voor de klanten van E-RetailCom is dat het vertrouwen en daarmee de loyaliteit van de deelnemers aan hun loyaliteitsprogramma’s wordt vergroot, wat resulteert in een duurzame relatie en hogere conversie bij de klanten van E-RetailCom.

E-RetailCom’s CEO Maarten Cloosterman:

“De Privacy Verified certificering heeft niet alleen organisatorisch en procedureel een positief effect gehad, maar werkt ook direct door op onze propositie en resultaten. We hebben versneld kunnen opschalen naar de diverse Europese landen en in het bijzonder de Verenigde Staten. De certificering is een belangrijke kwaliteitsslag geweest voor ons platform waardoor de processen nog beter en zorgvuldiger zijn ingericht als het gaat om persoonsgegevens. Wij zijn Privacy Verified dankbaar voor hoe ze ons hebben begeleid en ondersteund in dit proces. Hierdoor konden we intern snel schakelen wat geleid heeft tot een versnelde certificering!“

Duwo

“Dankzij het Privacy Verified-certificaat kunnen we al onze 50.000 Nederlandse en internationale studenten in oogopslag laten zien dat we hun privacy serieus nemen en uiterst zorgvuldig met hun persoonsgegevens omspringen.”

Na de Tweede Wereldoorlog heerst ernstige woonschaarste onder studenten. In 1949 richten Enkele TH- professoren daarom de Stichting tot Huisvesting van Studenten der TH op. In 1949 bouwt deze stichting in Delft het eerste studentencomplex van Nederland wat navolging in het hele land vindt. Anno 2020 is de stichting DUWO met ruim 33.000 woningen voor zowel de Nederlandse als buitenlandse student een begrip. DUWO is hiermee de grootste studentenhuisvester van Nederland en biedt studenten betaalbare, veilige en duurzame woningen draagt daarmee bij aan een fijne studententijd.

DUWO is tevens onderdeel van Kences, het in 1999 opgerichte kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van studentenhuisvesters. Samen met Kences speelt ze een voortrekkersrol in de lobby voor studentenhuisvesting in het politieke circuit.

Van oudsher heeft DUWO te maken vraagstukken rondom persoonsgegevens. Bijvoorbeeld vragen van klanten of vraagstukken over de aanlevering van bewijsstukken door huurders, ID-bewijzen mogen zelfs helemaal niet worden bewaard) en het opruimen van bewijsstukken die niet mochten worden bewaard.

DUWO neemt privacy serieus en wil voldoen aan de wet. Dit wil zij ook bij de huurders kunnen aantonen.

Al in 2017 is DUWO in samenwerking met ICTRecht begonnen met het opstellen van een PIA (Privacy Impact Assessment). ICTRecht heeft DUWO hierbij geadviseerd en meegedacht in het proces. Ook is een training gegeven aan de privacy coördinatoren van DUWO. Daarnaast is in 2017 een bewustwordingssessies over privacy voor alle medewerkers gehouden en tot besluit nog een sessie vlak voor de AVG daadwerkelijk van kracht werd. Deze sessies werden voornamelijk geleid door ICTRecht. Daarnaast hebben zij de templates opgesteld voor de verwerkersovereenkomsten en geholpen om verwerkersovereenkomsten en convenanten van andere partijen te beoordelen.

Als resultaat van het Privacy Verified traject worden onder meer alleen de persoonlijke gegevens die daadwerkelijk noodzakelijk zijn opgevraagd en alleen uitgewisseld met partijen waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten. En gegevens worden niet langer bewaard dan verplicht. Om tussentijds te kunnen toetsen en overleggen is het directe contactpersoon bij Privacy Verified een enorme hulp

Doordat DUWO Privacy Verified gecertificeerd is, kan zij direct aan haar huurders laten zien dat alle noodzakelijke processen zijn doorlopen en de privacy geborgd is.

“Dankzij het Privacy Verified-certificaat kunnen we al onze 50.000 Nederlandse en internationale studenten in oogopslag laten zien dat we hun privacy serieus nemen en uiterst zorgvuldig met hun persoonsgegevens omspringen.”

Jolieke Peters – Projectleider ICT

Duwo

“Dankzij het Privacy Verified-certificaat kunnen we al onze 50.000 Nederlandse en internationale studenten in oogopslag laten zien dat we hun privacy serieus nemen en uiterst zorgvuldig met hun persoonsgegevens omspringen.”

Na de Tweede Wereldoorlog heerst ernstige woonschaarste onder studenten. In 1949 richten Enkele TH- professoren daarom de Stichting tot Huisvesting van Studenten der TH op. In 1949 bouwt deze stichting in Delft het eerste studentencomplex van Nederland wat navolging in het hele land vindt. Anno 2020 is de stichting DUWO met ruim 33.000 woningen voor zowel de Nederlandse als buitenlandse student een begrip. DUWO is hiermee de grootste studentenhuisvester van Nederland en biedt studenten betaalbare, veilige en duurzame woningen draagt daarmee bij aan een fijne studententijd.

DUWO is tevens onderdeel van Kences, het in 1999 opgerichte kenniscentrum studentenhuisvesting en samenwerkingsverband van studentenhuisvesters. Samen met Kences speelt ze een voortrekkersrol in de lobby voor studentenhuisvesting in het politieke circuit.

Van oudsher heeft DUWO te maken vraagstukken rondom persoonsgegevens. Bijvoorbeeld vragen van klanten of vraagstukken over de aanlevering van bewijsstukken door huurders, ID-bewijzen mogen zelfs helemaal niet worden bewaard) en het opruimen van bewijsstukken die niet mochten worden bewaard.

DUWO neemt privacy serieus en wil voldoen aan de wet. Dit wil zij ook bij de huurders kunnen aantonen.

Al in 2017 is DUWO in samenwerking met ICTRecht begonnen met het opstellen van een PIA (Privacy Impact Assessment). ICTRecht heeft DUWO hierbij geadviseerd en meegedacht in het proces. Ook is een training gegeven aan de privacy coördinatoren van DUWO. Daarnaast is in 2017 een bewustwordingssessies over privacy voor alle medewerkers gehouden en tot besluit nog een sessie vlak voor de AVG daadwerkelijk van kracht werd. Deze sessies werden voornamelijk geleid door ICTRecht. Daarnaast hebben zij de templates opgesteld voor de verwerkersovereenkomsten en geholpen om verwerkersovereenkomsten en convenanten van andere partijen te beoordelen.

Als resultaat van het Privacy Verified traject worden onder meer alleen de persoonlijke gegevens die daadwerkelijk noodzakelijk zijn opgevraagd en alleen uitgewisseld met partijen waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten. En gegevens worden niet langer bewaard dan verplicht. Om tussentijds te kunnen toetsen en overleggen is het directe contactpersoon bij Privacy Verified een enorme hulp

Doordat DUWO Privacy Verified gecertificeerd is, kan zij direct aan haar huurders laten zien dat alle noodzakelijke processen zijn doorlopen en de privacy geborgd is.

“Dankzij het Privacy Verified-certificaat kunnen we al onze 50.000 Nederlandse en internationale studenten in oogopslag laten zien dat we hun privacy serieus nemen en uiterst zorgvuldig met hun persoonsgegevens omspringen.”

Jolieke Peters – Projectleider ICT

Euromaster

"We hebben het Privacy Verified traject als zeer prettig ervaren. In een zeer korte tijd worden eventuele verbeterpunten vastgelegd en duidelijk teruggekoppeld. Het is een mooi advies, wat snel uitgevoerd kan worden. Ook indien iets niet duidelijk is, wordt dit snel en vakkundig toegelicht."

“Euromaster biedt diverse diensten aan autobezitters. Bij Euromaster plan je eenvoudig een afspraak voor autobanden en services online die helpen om veilig de weg op te gaan. Dit betekent dat er ook verschillende gegevens verzameld worden via onze websites. Omdat privacy een hoge prioriteit heeft binnen Euromaster, lieten wij al jaarlijks een cookiescan uitvoeren. Met het Privacy Verified traject wordt er breder gekeken dan enkel het gebruik van cookies, over deze keuze hoefden wij dan ook niet lang na te denken.”

We vinden het als organisatie erg prettig dat iemand vanuit het vakgebied met ons meekijkt en meedenkt in deze soms wat moeilijke materie. Het feit dat een onafhankelijke juridische instelling onze websites heeft bekeken geeft ons een gerust gevoel. Ook is het fijn de bevestiging te krijgen dat we goed omgaan met de privacy van onze bezoekers en klanten.

Silvia Mijsters, eBusiness Manager NL:
“We hebben het Privacy Verified traject als zeer prettig ervaren. In een zeer korte tijd worden eventuele verbeterpunten vastgelegd en duidelijk teruggekoppeld. Het is een mooi advies, wat snel uitgevoerd kan worden. Ook indien iets niet duidelijk is, wordt dit snel en vakkundig toegelicht.”

Onze klanten

Onze klanten

Wilt u meer weten over Privacy Verified?

Heeft u behoefte aan een AVG toets op maat? Wij komen graag met u in contact om privacy binnen uw organisatie zo goed mogelijk in te richten en te managen. Zo zorgen we samen dat privacy vóór uw organisatie gaat werken, en niet andersom.