Bedrijfs­­certificering

Kies de certificering die past bij uw organisatie

Elke organisatie is anders. Net als de vereisten vanuit de wetgeving verschillen voor organisaties. Privacy Verified biedt met drie certificeringsprogramma’s voor elke organisatie een passende oplossing.

Programma's

Word deelnemer en kies de certificering die bij u past

Basic

Onze privacy experts controleren uw website of webshop. Na doorvoeren van eventuele aanpassingen op basis van de AVG, is uw website AVG getoetst en ontvangt u het certificaat.

Extended

Wilt u naast het genereren van de wettelijke privacydocumentatie, ook een specifiek proces of product laten toetsen? Dan is Privacy Verified Extended de beste oplossing voor u.

Enterprise

U kiest voor Privacy Verified Enterprise als u uw organisatie wilt toetsen op het gebied van privacy. Na diepgaande controle door onze experts en het doorvoeren van verbeterpunten, ontvangt u de certificering.

Vergelijkingstabel

Word deelnemer en kies de certificering die bij u past

De deelnemersbijdrage is een all-in bijdrage, ongeacht het aantal gebruikers. De basic-certificering is het fundament van zowel Privacy Verified Extended als Privacy Verified Enterprise.

Basic Jaarlijks €1850,-* Extended Jaarlijks vanaf €3900,-* Enterprise Kosten op aanvraag

Intake op kantoor

✔️
✔️

Locatiebezoek t.b.v. inventarisatie

✔️

Afnemen interviews key-users binnen organisatie

✔️
✔️

Website- en cookiescan

✔️
✔️
✔️

Inventarisatie interne documenten

✔️
✔️

Beoordelen dienst of applicatie

✔️
✔️

Beoordelen HR-processen en afgenomen diensten

✔️

Toegang tot het portaal

✔️
✔️
✔️

Toegang tot webinars

✔️

Ontvangst certificaat/logo

✔️
✔️
✔️

Certificering in de keten

✔️
✔️
✔️

*excl. BTW. Het certificaat is één jaar geldig. Hercertificering na een jaar is geheel optioneel.

FAQ

Momenteel worden er nog geen AVG-certificaten, zoals bedoeld in de AVG, uitgegeven. Er bestaan op dit moment geen geaccrediteerde certificatie-instellingen. Privacy Verified is dan ook geen AVG-certificaat, maar wel een uiterst geschikte wijze om te laten toetsen of uw werkwijze aan de AVG voldoet. Bij de verschillende trajecten wordt namelijk getoetst aan de eisen uit de relevante privacywet- en regelgeving. Het Privacy Verified Enterprise programma gaat nog verder en toetst de gehele organisatie.

Juist dit is het perfecte moment om een dergelijke toets uit te laten voeren. Wanneer een privacy check wordt uitgevoerd nadat een product of proces is ingericht, kost het vaak geld en tijd om bepaalde wijzigingen door te voeren. Wij raden daarom altijd aan, indien mogelijk, om een privacy check uit te voeren in de beginfase van de ontwikkeling.

Jazeker. Het Extended programma staat gelijk aan een DPIA. Een wettelijk verplichte DPIA kent geen verplichte vaste vorm. Er dienen een aantal onderwerpen beoordeeld te worden middels een DPIA, zoals de noodzakelijkheid van het verwerken van de persoonsgegevens. Deze onderwerpen worden ook meegenomen in het Privacy Verified Extended programma.
Dit is afhankelijk van de medewerking van de deelnemer. Los van de taken en adviezen die bij de inventarisatie gegenereerd worden, is namelijk ook input van de deelnemers nodig. Denk hierbij aan inzicht in de gegenereerde documenten, demo-accounts voor bepaalde diensten om ze te beoordelen, of de beschikbaarheid van de juiste personen binnen een organisatie om gesprekken mee te voeren. Een Basic certificering kan, nadat de documenten door de deelnemer zijn geüpload, binnen een week afgerond zijn. Voor het Extended programma rekenen wij drie weken, en voor het Enterprise programma een doorlooptijd van twee maanden.
Alle deelnemers aan het Privacy Verified programma worden in ons register opgenomen. Dit register is publiek beschikbaar en toont het soort certificering, de status en de renewal datum.
Nee, dat bent u niet verplicht. Als u het logo en achterliggende url naar uw certificaat niet op uw website wilt plaatsen dan kunt u er uiteraard wel voor kiezen om de certificering te vermelden in uw voorwaarden of bijvoorbeeld bij uw ‘Over ons’-pagina.
Dit houdt in dat alle branches in de keten kunnen worden aangesloten bij Privacy Verified. Stel je voor dat je als webshop gebruikt maakt van een hostingpartij. Je kunt dan wel afspreken met de hostingpartij dat zij privacy goed waarborgen, maar je weet niet hoe dit geregeld is bij het datacenter waar zij zelf weer afspraken mee hebben gemaakt. Om de gehele keten privacy proof te maken, zet Privacy Verified zich in voor ketencertificering. Voor verschillende branches zijn de normen uit de AVG vastgesteld die van belang zijn. Zo wordt per branche de focus gelegd op wat daar goed geregeld moet worden, en wordt er specifiek op deze normen getoetst. Het doel hiermee is het delen van gegevens in de keten privacy proof te maken en dat dit met één oogopslag herkend kan worden.
Als u extra ondersteuning of advies nodig heeft, kunt u dit tegen het gereduceerde tarief van € 170,00 per uur aanvragen.
Wekelijks wordt uw website gescand en doorlopend gemonitord op de bekende beveiligingsbedreigingen. ICTRecht Security Scan is kosteloos inbegrepen bij Privacy Verified Extended en Enterprise.
Zeker. Het certificeringsprogramma van Privacy Verified ziet namelijk specifiek op de wettelijke vereisten die voor jouw organisatie van belang zijn, en hoe deze vereisten op een praktische manier geïmplementeerd kunnen worden. Het ziet niet enkel of bepaalde processen binnen de organisatie aanwezig zijn. Middels Privacy Verified wordt er getoetst of er daadwerkelijk aan de AVG wordt voldaan, aan de hand van normenkaders die branchespecifiek zijn gemaakt. Hierbij wordt het recht gecombineerd met de techniek. Het gaat verder dan de aanwezige processen en geeft antwoord op hoe, en op welke wijze er aan de AVG wordt voldaan. Wij kijken bijvoorbeeld naar de website zoals de toezichthouder dat zou doen. Het is daarmee een onmisbare aanvulling op een ISO- of NEN-certificering.

Om een dienstverlening op de markt te zetten die écht aansluit bij de verschillende branches, is Privacy Verified de samenwerking met diverse brancheverenigingen aangegaan. Wij werken samen met de volgende brancheverenigingen:

  • Thuiswinkel Waarborg
  • Dutch Laravel Foundation
  • ISPConnect
  • Dutch Hosting Provider Association
  • Dutch Data Center Association

Om ervoor te zorgen dat de certificering op een onafhankelijk wijze plaatsvindt, werken wij samen met Stichting Certificering. Dit houdt in dat het team van Privacy Verified de juridische controle uitvoert, en dat het certificaat wordt uitgegeven door de Stichting Certificering.

Wilt u meer weten over Privacy Verified?

Heeft u behoefte aan een AVG toets op maat? Wij komen graag met u in contact om privacy binnen uw organisatie zo goed mogelijk in te richten en te managen. Zo zorgen we samen dat privacy vóór uw organisatie gaat werken, en niet andersom.