Voldoen aan de privacywet

Uw privacy 'verified' in
3 heldere stappen

U wilt weten of uw organisatie aan de privacywet voldoet en dit kunnen bewijzen aan uw opdrachtgevers en relaties. Bent u benieuwd welke stappen er gezet moeten worden, om volledig aan de wet te voldoen en te blijven voldoen? Privacy Verified helpt u hierbij.

Hoe werkt het?

U ontvangt het certificaat en u mag het Privacy Verified logo voeren, als uw organisatie, product of proces AVG-compliant is. Om dit te bereiken zullen wij een uitgebreide inventarisatie uitvoeren, waarin zowel de voor- als achterkant van uw organisatie, product en/of proces worden getoetst. Hieronder valt dus niet enkel een controle van uw privacyverklaring en beveiligingsmaatregelen, maar bijvoorbeeld ook het controleren van de reeds gesloten verwerkers-overeenkomsten. De inventarisatie wordt afgestemd op uw specifieke organisatie en branche.

1. Inventarisatie

Afhankelijk van het gekozen certificeringsprogramma vindt de inventarisatie op afstand of locatie plaats. Bij elk programma zit een persoonlijke kennismaking inbegrepen. Een van onze privacy juristen neemt contact met u op om de resultaten van de inventarisatie te bespreken, of maakt een afspraak om de inventarisatie met u af te stemmen.

2. Implementatie

Aan de hand van de inventarisatie wordt er een takenlijst met verbeterpunten, op basis van prioriteit, voor u opgesteld. Deze verbeterpunten pakt u vervolgens op, in samenwerking met onze experts. Zo zijn we in staat om privacy risico’s te minimaliseren en waar mogelijk weg te nemen.

3. Certificering

Zodra alle taken die uit de inventarisatie volgen zijn afgehandeld, vindt er een laatste controle plaats. Indien alle taken goed zijn opgevolgd, is uw organisatie ‘Privacy Verified’ en ontvangt u van de Stichting Certificering het certificaat. Tevens mag u vanaf dat moment het Privacy Verified logo naar buiten toe uitdragen, bijvoorbeeld via uw website. Uw organisatie wordt tevens opgenomen in ons register.

Hercontrole

Het Privacy Verified certificaat is één jaar geldig. Na ieder jaar vindt er een korte evaluatie en toetsing plaats en wordt gekeken of er nog steeds wordt voldaan aan de op dat moment geldende privacywet- en regelgeving. Bij de hercontrole na het derde jaar, of bij grote reorganisaties, vindt er een uitgebreide check plaats.

Wilt u meer weten over Privacy Verified?

Heeft u behoefte aan een AVG toets op maat? Wij komen graag met u in contact om privacy binnen uw organisatie zo goed mogelijk in te richten en te managen. Zo zorgen we samen dat privacy vóór uw organisatie gaat werken, en niet andersom.