De cookiebanner: een update

De cookiebanner: een update

Voor organisaties is het belangrijk om een goede eerste indruk achter te laten bij potentiële klanten. Het hebben van een goede website is hierbij van groot belang. De cookiebanner is tegenwoordig een vast onderdeel van de meeste websites. In deze blog behandelen wij waar je als bedrijf – volgens de laatste ontwikkelingen – op moet letten bij de inrichting en noodzaak van de cookiebanner.

Waarom cookies?

Het gebruiken van cookies kan erg interessant zijn voor (marketeers van) organisaties. Door het plaatsen van cookies krijgen bedrijven een goed beeld van welke soort bezoekers er op de website komen, welke websites zij daarvoor hebben bezocht en op welke artikelen zij klikken. Deze informatie kan worden gebruikt om de website te optimaliseren. Het gebruik van cookies wordt daarbij door veel bedrijven ingezet voor marketingdoeleinden.

Op basis van de beschikbare data kan een gedetailleerd profiel van de websitebezoeker worden opgesteld. Hiermee wordt het mogelijk om consumenten individueel te benaderen met advertenties die aansluiten op hun interesses. Het gebruik van cookies is dus een mooie inkomstenbron voor bedrijven en marketeers. Daarbij sluiten de advertenties volgens velen ook beter aan op de vraag en behoeftes van websitebezoekers, vergeleken met massa-advertenties.

De regels verduidelijkt rondom de cookiebanner

Bedrijven die gebruik maken van technieken om het internetgedrag van websitegebruikers in kaart te brengen, moeten rekening houden met de cookiewetgeving. De hoofdregel is dat bedrijven die gebruik maken van cookies op hun website om geïnformeerde toestemming moeten vragen. Dit gebeurt door middel van een cookiebanner en een cookieverklaring

De Deense autoriteit heeft op 11 februari 2020 een belangrijke uitspraak gepubliceerd waarin een aantal regels rondom de cookiebanner worden verduidelijkt. Deze regels worden daarom als leidend gezien. De Deense autoriteit stelt dat een cookiebanner de websitebezoeker een daadwerkelijke keuze moet geven om de cookies wel of niet te accepteren. Een cookiebanner waarin alleen een “Ok” optie is opgenomen voldoet niet aan de AVG. De bezoeker moet door middel van een handmatige handeling toestemming geven (opt-in). Daarbij moet het ook mogelijk zijn om de cookies te weigeren. Er wordt gesproken over een even gemakkelijke wijze om te weigeren als om toestemming te geven. De weigeringsmogelijkheid mag dus niet langer worden verstopt onder een “Meer details” knop.

Overige vereisten

De tekst in de cookiebanner moet makkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Wanneer de gegevensverwerking meerdere doeleinden heeft, zal voor elk doel apart toestemming moeten worden verleend. Om deze reden adviseren wij bedrijven een cookiebanner te gebruiken die het mogelijk maakt om per categorie van cookies toestemming te verlenen.

De toestemming van de gebruiker moet daarnaast ook geïnformeerd zijn. Deze informatieplicht gaat vaak verder dan de meeste organisaties denken. Het blijft voor veel bedrijven een uitdaging om aan de regelgeving van de AVG te voldoen. Uit een controle van de Autoriteit Persoonsgegevens blijkt dat bijna de helft van de websites nog steeds op onjuiste wijze toestemming vraagt voor het plaatsen van cookies. Wij zien steeds meer de noodzaak van een duidelijke weigeringsmogelijkheid. Veel bedrijven ‘verstoppen’ de optie om cookies te weigeren ergens in de cookiebanner, bijvoorbeeld onder de ‘meer details’ knop.

Hoe staat het verder met uw website?

Wilt u – naast de cookiebanner – weten welke stappen u nog dient te zetten om uw website te laten voldoen aan de AVG? Doe gratis onze online privacy quickscan!

Gerelateerde blogs